maanantai 8. huhtikuuta 2013

Ecopassi ja Area C Milanossa

Milanon ruuhkamaksu, tai sujuvuusmaksu - niin kuin minun on ollut tapana kutsua tuota paljon kiisteltyä maksua - on kehityskulultaan erittäin kiinnostava. Saihan tuo maksu ensimmäisen ilmenemismuotonsa ”Ecopassina”, jolloin maksu riippui ajoneuvon päästöluokasta. Nyt, erilaisen poliittisen kädenväännön jälkeen, systeemi on muuttunut kaikkia ajoneuvoja koskevaksi Area  C –maksuksi. Italialaiset eivät muuten näytä käyttävän tuota pahaa sanaa: ”ruuhkamaksu”- paitsi englanninkielisessä informaatiotekstissä (congestion charge)
.
Lontoo ja Tukholma ovat Euroopassa sujuvuusmaksun pioneereja. Kuvassa näkyy alueiden koko Milanoon verrattuna, vasemmalta Milano, Lontoo, Tukholma.

Ecopassin historia

Ecopass-systeemi otettiin käyttöön tammikuussa 2008, “Cerchia dei Bastioni” – alueella, Milanon keskustassa. Alueen pinta-ala on runsaat 8 km2. Alueen kehälle tehtiin  43 sisäänajoporttia, joista 8 kappaletta oli/on tarkoitettu pelkästään joukkoliikenteelle. Ecopassin toiminta-aika oli arkipäivisin 7:30 - 19:30. Ekoautot, hybridit mukaan luettun,a sekä Euro 3,4 ja 5 autot ajoivat ilmaiseksi. Vanhemmat autot maksoivat luokasta ja bensa/diesel – tyypistä riippuen 2 ja 5 euroa. Tavara-ajoneuvot ja vanhat dieselit maksoivat 10 euroa. Kaksipyöräiset ovat merkittävä kulkutapa Milanossa – ne ajoivat ilmaiseksi.


Ecopassin tunnus

Systeemin rakentaminen maksoi noin 7 milj. euroa ja maksutuottoja saatiin vuosittain noin 9 milj. euroa, eli kolmen vuoden käyttöaikana noin 30 milj. euroa. Valvonta oli tehokasta, perustuen automaattiseen rekisterinumerotunnistukseen, tehostettuna jokaisen ajoneuvon valokuvauksella. Sakkoja sai runsaat 2 % rajan ylittäneistä. Vuodessa jaetun puolen miljoonan sakon tuotto ylittää varsinaisen maksutuoton.
Ecopassin vaikutukset liikenteeseen olivat vuoden 2007 passittomasta tilanteesta vuoden 2010 passilliseen tilanteeseen tultaessa erinomaisia:
·       
 • Liikennemäärä väheni Ecopassin toiminta-aikana 16 %
 • Vanhojen ajoneuvojen osuus laski 68 %
 • Liikenneonnettomuudet vähenivät 13 %
 • Pintajoukkoliikenteen matkanopeus kasvoi 8 %
 • Joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvoi 8 %
 • PM 10 päästöt vähenivät 15 %
 • Pakokaasu PM 10 päästöt vähenivät 25 %


Milanossa pienhiukkasten määrä ylittää asetetun terveydelle vaarallisen rajan kymmeninä päivinä vuodessa, taistelu ympäristöstä on perheenemäntien aloitteesta saanut vahvan energiansa, he haluavat suojella lapsiaan.

Area C:n historia

Keväällä 2011 oli kunnallisvaalit ja hallinto vaihtui. Tarvittiin uutta ajattelua. Lähtökohtana oli kesäkuussa 2011 järjestetty kansanäänestys. Tuolloin kysyttiin kaupungin asukkailta haluaisivatko he laajentaa maksullisen alueen koko kaupungin laajuiseksi? Kysyttiin vielä maksujärjestelmän laajentamisesta kaikkia ajoneuvoryhmiä koskevaksi. Tuotot tarkoitettiin  käytettäväksi kestävän liikkumisen rahoittamiseen. 80 % äänestäneistä kannatti systeemin laajentamista äänestämällä SI. Äänestysprosenttikin oli sentään 49 %.
Tarkemmin sanottuna kyselyssä luvattiin mm. seuraavaa: Keskustassa laajennetaan kävelyalueita vuoteen 2012 mennessä, 30 km/h liikennerajoituksia lisätään, vuoteen 2015 mennessä toteutetaan 300 km pyöräteitä ja runsaasti pyöräparkkeja, joukkoliikenne-etuuksia toteutetaan kaikille keskustalinjoille, luodaan korttelibussien järjestelmä, vuoden 2012 aikana luodaan 10 000 polkupyörän ”bike sharing” –systeemi, samoin kuin 1 000 sähköauton ”car sharing” –systeemi, metroliikennettä luvattiin jatkaa öisin puoli kahteen saakka ja tehostaa jakeluliikenteen toimintaa ja lisätä sähköistä tavarankuljetusta

Viranomaiset ryhtyivät tutkimaan vaihtoehtoisia järjestelmiä. Vaihtoehtoja oli luopumisen tai Ecopassin säilyttämisen lisäksi neljä. Tutkittiin 5 euron ja 10 euron maksua 7:3 0- 19:30 aikajaksolla, tai aamupäivä / iltapäivä maksuvaihtelua 3 / 6 euroa tai kesä / talvi vaihtelua 6 / 3 euroa.
Ainoa vaihtoehto, joka selkeästi erosi muista oli 10 euron maksu. Se pienensi liikennettä ja päästöjä Ecopassiin ja muihin vaihtoehtoihin verrattuna vielä 30 %. Maksun poistaminen ja palaaminen 2007 aikaan, olisi puolestaan lisännyt liikennettä 18 % - no, enempää ei olisi kyllä kaduille mahtunutkaan.

Maksujärjestelmän soveltamisen aikana poliittinen keskustelu oli vilkasta. Oli mm. jakso, jolloin toiminta väliaikaisesti lopetettiin, koska korkein oikeus tutki aiheutuuko maksusysteemistä perustuslain vastaista haittaa alueen pysäköintitaloyrityksille. Haittaa ei tullut ja systeemi otettiin taas parin kuukauden jälkeen käyttöön.

Area C voimaan

Area C -systeemi korvasi Ecopassin tammikuussa 2012. Alue säilyi kuitenkin samana ja kaikki 43 sisäänajoporttia säilyivät tarkastuspisteinä. Area C ajateltiin 18 kuukauden pilottiohjelmaksi. Nyt on aikaa tuosta hetkestä kulunut 13 kuukautta ja Milanon kaupunginhallitus päätti 27. 3. 2013 pitää Area C -järjestelyn pysyvänä. Tavoitteiksi päätettiin:
 • kestävän liikenteen edistäminen
 • ilmansaasteiden rajoittaminen
 • joukkoliikenteen tehostaminen
 • “pehmeän liikenteen” edistäminen;  jalankulkualueita laajentamalla, pyöräteitä rakentamalla ja “vyöhyke 30”-systeemiä  kehittämällä
 • jakeluliikenteen rationalisointi.Area C astui voimaan kokeilujakson jälkeen


Hallinto selvittää alueen toimintaa, klikkaa videota

Area C:n maksujärjestelmä

Yhdellä lipulla voi saman päivän aikan ylittää aluerajan mielivaltaisen määrän kertoja. Maksutyyppejä on kuusi erilaista. Ajoneuvot maksavat 5 euroa. Maksusta on vapautettu LPG-nestekaasuajoneuvot, Bi-fuel- kaasu/bensa-autot ja sähköautot. Hybridit eivät enää saa vapautusta. Vapautettu on myöskin kaikki kaksipyöräiset ajoneuvot. Asukkaat maksavat 2 euroa, heillä on lisäksi 40 ilmaisen matkan kiintiö vuodessa. Kaupalliset ajoneuvot maksavat 5 euroa. Euro 0 bensiiniajoneuvoilta ja Euro 0,1,2,3 dieselajoneuvoilta, joiden pituus on yli 7,5 m, ajo alueelle on kielletty.Liikenne vähenee maksujärjestelyn vaikutuksesta

Vaikutukset liikenteeseen

Milanon keskustaan suuntautuva liikenne väheni Area C:n vaikutuksesta 33 % verrattuna vuoden 2011 tasoon. Myös maksualueen ulkopuolella havaittiin noin 6 %:in vähenemä. Pintajoukkoliikenteen nopeus kohosi ruuhka-aikoina 10 % ja koko päivänä 3 %.
Nämä ovat mainioita lukuja. Nyt odottelen vain mielenkiinnolla milloin Helsinki ja HSL ryhtyvät tositoimiin sujuvuusmaksujärjestelmän luomiseksi Helsingin seudulle.Parkkihallien omistajat taistelevat bisneksensä puolesta, valtakunnanoikeus totesi Area C:n lailliseksi. Parkkinistit saivat omat erikoisehtonsa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti