keskiviikko 15. marraskuuta 2017

Tehtaankadulta heijastin heilumaan!

Tämän vuoden Turvallinen stadilainen -palkinnon saa Tehtaankadun ala-asteen vanhempainyhdistys, joka toimii aktiivisesti koulun ja sen alueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Palkinnon antaja eli Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry on vuodesta 1991 alkaen myöntänyt Turvallinen stadilainen -tunnustuksen yritykselle, yhdistykselle, yksityishenkilölle tai ryhmälle, joka toiminnallaan on pyrkinyt aktiivisesti edistämään Helsingin liikenneturvallisuuden positiivista kehitystä.

En tuntenut tuon yhdistyksen olemassaoloa – nyt tunnen. Kun ihmiset ovat minulta kysyneet elämäni aikana mikä on tärkeintä työtä tuossa työssäsi, on vastaus ollut aina LIIKENNETURVALLISUUS. Siksi laitan tähän alkuun hieman netistä löytämääni tietoa Helsingin liikenneturvallisuusyhdistyksestä. Palkintoja on jaettu seuraavasti:

2017 Tehtaankadun ala-asteen vanhempainyhdistys ry
2016 Pekka Saarnio
2015 Helsingin poliisisoittokunnan Nallekopla
2014 Helsingin Sanomien kaupunki- ja kotimaantoimitukset
2013 Helsingin Polkupyöräilijät ry
2010 Kari Sane (apulaisosastopäällikkö/Kaupunkisuunnitteluvirasto, liikennesuunnitteluosasto)
2009 Heikki Seppä
2008 Tuomo Jantunen (Suomen Ladun eläkkeelle jäänyt toimitusjohtaja)
2007 Tilausajokuljettajat ry – Charter Club
2006 Matti Herlevi
2004 Helsingin kihlakunnan poliisilaitos, kameravalvontaa kehittävä ryhmä
2002 Pysähdy Ajoissa / Stanna i tid -kampanja
2001 Nuorisopoliisi
2000 Lions Club Pikku-Huopalahti ja Tehtaankadun liikennepartiolaiset
1999 Urpo Vihervaara
1998 Mauno Pihlaja
1997 Rahtari​t​ ry, Helsingin- ja Etelä-Uudenmaan osasto
1996 Suomen Posti Oy
1995 Suomen Turistiauto Oy
1993 Radio Suomen Ylen Aikainen
1992 Päiväkoti Lumikki
1991 HKL

Oikeastaan aika hauska lista. Siellä näkyy paljon tuttujakin. Että Upi ja Manukin ovat listalla. Mainiota. Kari Sane itseoikeutetusti – tietysti. Kaikki muutkin ovat varmaan aikana ja hetkenä tunnustuksensa ansainneet. Mikä on se tämä yhdistys joka palkintoja jakaa? Tunnustuksen jakaneen yhdistykseen kuuluu kolmisenkymmentä rekisteröityä yhdistystä. Pääosa niistä on auto- ja moottoripyöräkerhoja, mukana on myös yksi pyöräily-yhdistys. Kuulovammaiset ja näkövammaiset ovat edustettuina yhdistystensä kautta. Kävely- tai muitakaan ympäristöyhdistyksiä ei ole mukana. Hallituksen puheenjohtajana toimii Eija Loukoila (vas). Hallituksessa on neljä edustajaa liikennettä lähellä olevista yhdistyksistä. Helsingin kaupungilla on kolme edustajaa ja poliisilla on yksi edustaja. Helsingin kaupungin ykkösedustajana on Reetta Putkonen, Helsingin liikenne – ja kadunsuunnittelupäällikkö. Siis Reetta ystävämme oli luovuttamassa palkintoa yhdistykselle, joka nyt suhtautuu kaupungin ja Reetan toimiin kriittisesti. Reetta, rakas ystäväni, sanon sinulle nyt juuri niin ystävällisesti, kun sinua arvostava entinen pomosi voi, että nämä nykytoimet eivät ole riittäviä ja että me Tehtaankadun liikenteestä huolestuneet emme lopeta kiihkoamista kiitollisina tästä tunnustuksesta. Yllymme vain! Kiitämme kuitenkin ja kumarramme.

Nyt jokaiselle heijastin!
Leena Ankkuriniemi on vanhempainneuvoston aktiivi ja puheenjohtaja. Hän julistaa: ”Jatkamme sitkeästi työtä turvallisemman Tehtaankadun puolesta. Keskiviikon heijastintempauksella haluamme kehottaa autoilijoita varovaisuuteen asuinkaduilla. Samalla haluamme muistuttaa vanhempia ja lapsia siitä, miten tärkeää heijastimen käyttö on pimeänä vuodenaikana. Autoilijoiden ei ole pimeässä helppo havaita pieniä koululaisia.”

Tehtaankadun/Laivurinkadun suurta sählinkiä Petra Himbergin kuvaamana.  Keltainen valo vilkkuu neuvokkaana. Ketä se on neuvomassa? Siitä ei kukaan ole varma. Väliaikaiset liikennejärjestelyt kaidehässäköineen saattavat luoda turvallisuutta juuri siksi että kukaan ei tiedä miten tässä toimitaan ja siksi on oltava erityisen tarkkana ja neuvokkaana. Ei voi näpelöidä kännykkää katua ylittäessään. Jotain siis pahassa hyvääkin!

Turhautumista on ilmassa!
Sitkeyttä ja seurantaa tarvitaan! Vanhempainneuvoston jäsenet ovat turhautuneita. He ovat vuosien aikana kirjelmöineet kaupungille Tehtaankadun asioista. He eivät ole tyytyväisiä vastauksiin. Syksyllä valtuutettu Elina Moisio ja 39 muuta esittävät aloitteessaan, että kaupunki tekee Tehtaankadun ympäristöön kokonaisvaltaisen turvallisuusselvityksen, jossa käydään läpi liikenneturvallisuuden parantamiseksi käytettävissä olevat keinot. Tämä oli hyvä aloite. Se sai tylyn käsittelyn. Kaikki on tehty eikä muuta voida! Viimeksi Tehtiksen vanhempainyhdistys esitti toimenpiteitä kuten nopeusrajoituksien maalaamista katuun, pysäköintipaikan varaamista tavaraliikenteen käyttöön sekä automaattisten nopeusvalvontatolppien sijoittamista koulun eteen molemmin puolin katua. Ehdotettiin myös Laivurinkadun väliaikaisia suojatiemaalauksia talven ajaksi, kunnes uudet järjestelyt saadaan toteutettua ensi kesän kuluessa – mahdollisesti. Tähän kerrottiin suullisesti Staran kieltäytyvän maalaamasta edes väliaikaisesti katukivelle. Kuluu kuulemma pois.

Tämä kollaasi kertoon tästä aamusta noin kello 9. Siinä on Petra Himbergiltä napattuja kuvia ja pari minun kuvaani. Laivurinkadun risteyksessä seisoo digitaaliajan ihmetolppa joka silloin tällöin vilkuttaa keltaista valoa. Milloin ja miksi, se ei vanhukselle heti selvinnyt. Ehkä sitten vilkkaille ajan lapsille.

Vielä näistä ”kuuskulman” suunnitelmista
Entisen liikennesuunnittelupäällikön, nykyisen liikenne. ja kadunsuunnittelupäällikön päätöksellä on tarkoitus tehdä Tehtaankadun ja Laivurinkadun ”kuuskulmaan” muutoksia joilla ”jäsennellään liikenneympäristöä siten, että raitiovaunut ja jalankulkijat erotellaan toisistaan rakenteellisesti reunakivijärjestelyin. Järjestelyt parantavat jalankulun turvallisuutta.”

Vanhempainneuvoston kannanotoissa eli kansalaismielipiteessä ja vuorovaikutusvoimana on vaadittu Tehtaankadun ja Laivurinkadun risteykseen liikennevaloja. Liikennesuunnittelupäällikkö esikuntineen tyrmäsi päätöksellään liikennevalot sanoin: "Tehtaankadun ja Laivurinkadun risteyksen ohjaamista koko risteyksen kattavin liikennevaloin ei katsota järkeväksi, koska se aiheuttaisi sujuvuusongelmia ja heikennyksiä kaikille liikennemuodoille. Hankalan risteysgeometrian ja kahdessa ajosuunnassa kääntyvien raitiovaunuraiteiden takia liittymän valo-ohjauksesta tulisi toiminnaltaan poikkeuksellisen kankea. Jalankulkijoiden osalta tämä tarkoittaisi pitkiä odotusaikoja. Etenkin hiljaisen liikenteen aikana tämän tyyppisessä monimutkaisen liittymän valo-ohjauksessa syntyy lisäksi ns. "kuolleita hetkiä" eli vaiheita, jolloin liittymäalueella ei missään ajosuunnassa liiku ajoneuvoliikennettä.”  Olen muuten samaa mieltä!

Palaan omaan ehdotukseeni
Aikanaan kun tein ehdotuksia risteyksen järjestämisestä en pitänyt liikennevaloratkaisua hyvänä. Sen sijaan ehdotin raitioteiden pysäkkijärjestelyn ja suojateiden uudelleen järjestelyä. Kaupunki muuttikin vanhoja suunnitelmiaan (5.5.2017) lievästi ehdottamaamme suuntaan. Ei kuitenkaan tarpeeksi. Kirjoitin tästä blogissani: http://penttimurole.blogspot.fi/2017/03/tehtaankadulla-kuhistaan.html

Tärkeimpänä asiana pidin Laivurinkadun länsipuolisen Tehtaankadun ylittävän suojatien poistamista, sillä se johtaa suoraan raitsikoiden ”turmakolmioon”. Laitetaanpa nämä toiveet tuhon kuvaan. Vielä eräs juttu. Kun tapasimme kesällä sekä Reetan että Juuson (alueen liikennesuunnittelija), ehdotimme Tehtaankatua koskevaa vaikutustutkimusta erityisesti johtuen sen suuresta ”lapsimäärästä”. Tutkimus tehtäisiin kaikkia vuorovaikutuksellisen suunnittelun periaatteita noudattaen.  Tietoa lasten liikkumisesta ja erityisesti ”läheltä piti” -tilanteista hankittaisiin tutkijoiden voimalla. Pysäköintiä analysoitaisiin. Parannusehdotuksia laadittaisiin. Sitten kaupunki suorittaisi uuden harkinnan. Ja jos vielä ja jälleen päädyttäisiin samaan no go –tilanteeseen, sitten olisimme hetken hiljaa. Niin, vanhempainneuvostosta en tiedä – heidän ei tule koskaan vaieta, mutta minä lupaisin olla hiljaa.


Kaupunki on muuttanut omaa alkuperäistä ehdotustaan toivomaamme suuntaan. Toinen ehdottamistamme ratikkapysäkkien siirroista on toteutettu. Pysäkki pohjoiseen kohti Viiskulmaa on Laivurinkadun muurin vieressä. Vastakkaista pysäkkiä eli etelään tulevien ratikoiden pysäkkiä ei haluttu siirtää kustannussyistä. Nyt ykkösen pysäkki alas Tehtaankatua tulee Armfeltin kadun liittymän kohdalle kadun pohjoispuolelle. Huono juttu, mutta yritetään ymmärtää.  Vakava asia johon ”esitän kunnioittavasti” – niin kuin ennen aikaan sanottiin, on suojatie joka johtaa suoraan ratikoiden ”turmakolmioon”. Sen päälle ehdotan punaista ruksia! Ehdottomalla varmuudella. Saman ”turmakolmion” pohjoispuolinen suojatie tulisi suunnitella kutakuinkin niin kuin kuvaan on oranssilla merkitty. Please Reetta! Näin pienet jutut!


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti