maanantai 3. helmikuuta 2014

Leikkisästi pelittämään

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta etsi radikaaleja innovaatioita Suomen pelastamiseksi. Pelillistäminen on arvoanalyysissä toisella tilalla. Se tarkoittaa, että tähän tulevaisuusvaliokunnan tutkijat uskovat hyvin vahvasti. Ihmisen ja koneen vuorovaikutus olisi tavoitteena. He uskovatkin pelillistämisen taikavoimaan, sillä vaikutusalueiksi he ovat merkinneet oppimisen, markkinoinnin, suunnittelun, crowdsourcing’in, omatoimisen terveydenhuollon, liikunnan, logistiikan, yhteiskunnallisten ongelmien käsittelyn, johtamisen ja vieläpä koordinoinnin – mitä se sitten lieneekään. Tuo pelillistäminen vaikuttaa hurjalta. Valiokunnan raportissa esitelty esimerkkiluennoitsija, pelinkehittäjä Jane McConical puhuu TED-luennollaan siitä kuinka ihmiset kuolinvuoteellaan katuvat sitä, etteivät pelanneet ystäviensä kanssa.
  
 
Taitaa olla nyt jenkeissä pinnalla tuo kuolinvuoteen haaveista puhuminen. Siitähän meidän filosofimme Pekka Himanenkin puhuu. Niin, yritäpä miettiä mitä vastaisit kuolinvuoteellasi Pekka Himasen kysymykseen: ”Miten elämä meni?” Hän pohtii vastauksia. Saatat vastata (of course in English): ”Yes, I was pretty well.” Tuo vastaus ei Himasen mukaan kelpaa elämänfilosofisena, sillä sehän tarkoittaisi, että tänne on tultu vain viihtymään. Yhtä hyvin voisit siis vastata: “Joo, kyllä mä viihdyin ihan hyvin”. Se toisi taas mieleen elämän pakettilomamatkana.

Jos taas vastaat: “Ihan hyvin, mulla oli elämässä hyvät vapaudet. Ihan hyvin, mulla oli elämässä paljon toimintamahdollisuuksia.” Tämäkään vastaus ei kelpaa. Vapaus ilman vastuuta ei ole filosofisesti riittävää. Himasen mukaan se olisi samaa kuin: ”Minä saan harrastaa seksiä kenen kanssa tahansa, mutta sinun on oltava uskollinen! No, tietysti ottaen huomion, että on kuolinvuoteella esitettävä kysymys, niin tuskin sitä kerkiää vieraita ajatella – hyvä kun omankin vielä kerkiäisi hoitaa – ennen kangistumista. Viimeksi mainittu oli P. Murolen kommentti.

Niin tästä sitten lipsahdetaan yhteiskunnan pelillistämiseen, suunnittelun pelillistämiseen, päätöksenteon pelillistämiseen eli siis tehdään kaikesta hieman leikillisempää. Wikipedia sanoo kaikessa viisaudessaan: Pelillistämisellä tarkoitetaan pelien dynamiikan ja mekaniikan soveltamista eri ympäristöihin, kuten websivuille, kouluun tai työelämään. Pelillisyyttä käytetään tuomaan elämyksellisyyttä ja miellyttävyyttä uusiin ympäristöihin ja sen tarkoituksena on edistää palvelunkäyttäjien osallistumista ja sitoutumista käytettyyn palveluun peleistä tuttujen ominaisuuksien avulla. Pelillisyyden lähikäsitteeksi voidaan ajatella myös leikillisyys-termiä. Tuossa seuraavassa linkissä oleva Taneli Heikan slide-sarja ei kylläkään ole kovin leikillinen. Se on pikemminkin haudan vakava. Ilmeisen aiheellisesti.


Mutta, osoituksena siitä, että leikkisyys ja pelillistäminen ovat olleet olemassa jo edeltävän ajan tekoviisailla ja kun tuo tekoviisaus löytyy harvinaisen läheltä, ei haitanne pieni sovellus parinkymmenen vuoden takaa.

Global Quality Assurance
Suunnittelun vanhat laatujärjestelmät olivat syntyneet kybernetiikan ja kaaosteorian luomassa viitekehyksessä. Ympäristön kemiallisfysikaaliseen muutokseen ja kansalaisten psykososiaaliseen tilaan suhtauduttiin tietyllä varauksella, joskin tilanteen vaatimalla ymmärryksellä. Poliittisesti epävakaiset olot myötävaikuttivat puolestaan moniarvoisen yhteiskuntanäkemyksen syntyyn. Olimmehan pysyneet kiinteästi ns. kokoomuskommunistisella laatuakselilla. Mikään ei kuitenkaan ole ikuista. Ulkomaisten asiakkaidemme määreissä yhtiömme nimi LT-Konsultit vaihtui nimeksi Limited Planners Limited.

Tilanteen kääntyminen näinkin vähäisen luottamuksen tolalle pakotti kehittämään laatujärjestelmää. Laatusertifikaatit saattaisivat olla pelastus syntyneeseen tilanteeseen.. Toimeen ryhdyttiin, eikä aikaakaan, kun yhtiömme astui uuteen laatuajatteluun. Kaikki tapahtui GQA:n myötä. (Global Quality Assurance). Tässäkin riemukkaassa vaiheessa vakavasti ajattelevat piirit esittivät epäilyksensä. He arvelivat mekanistisen ajattelutavan ja kaiken valon syövän mustan liekin ottaneen vallan, sammuttavan valon, tuhoavan rakkauden ja estävän uudelleensyntymisen. Tämä tila oli lähes verrannollinen nykyiseen hälyttäväksi nousseeseen asetelmaan, sillä robotiikan ja itseohjautuvan auton kehittäjät ovat vaarassa joutua ylijumalan rangaistuksen kohteeksi. Heidän tarkoituksensa on vapauttaa ihminen robottien käsiin joutuvasta perusluovuudesta ns. keinoluovuuden tehtäviin, kuten organisaatiouudistusten suunnitteluun, sekaisin menneiden papereiden arkistointiin, kadonneen kynän etsimiseen, tietokoneella olevien perhekuvien kronologiseen järjestämiseen ja työpaikkakiusaamisen ehkäisyyn tarkoitettujen keskustelutyöpajojen suunnitteluun. Tällä teolla he riistäisivät ihmiseltä hänen autonomiseen elämäänsä liittyvän ominaisuuden ohjata itse elämäänsä ja autoansa.

Kreikan mytologiassa Prometheus oli Titaani, joka varasti tulen ihmisten käyttöön. Hän oli älykkyyden ja humanismin sankari. Zeus tuomitsi hänet kuitenkin varkautensa johdosta ikuiseen kidutukseen. Kaikeksi onneksi Hercules hänet sitten vapautti. Uhkaako elämän ja ajamisen automatisoinnin kehittäjiä sama vaara? Hehän varastavat ihmisen elämään liittyvät perusoikeudet ja siirtävät ne robottien käyttöön..

Otimme laatujärjestelmän suunnittelutehtävän vakavasti, sillä ymmärsimme laatujärjestelmän sisältävän kaikki totuuden elementit. Elämässä kuitenkin totuus ja valhe yhtyvät tavalla, joka lumoaa meidät. Siksi olimmekin huolellisia valheen elementin sijoittamisessa osaksi laatujärjestelmäämme. Totuuden ja valheen etsijät eivät pala tulessakaan. Sumean logiikan ohjaamana astuimme uudistuksen tielle. Halusimme välineen, jolla pystymme jalostamaan meille annettua kulttuuriperintöä. 


Koneiston suuret ympyrät ovat edessämme. Bisneslobby on suuri vaikuttaja. Siihen kuuluvat rahoittajat, suunnittelijat, rakentajat ja muut elinkeinoelämän toimijat. Bisneslobby on innovatiivinen ja uutta kauppaa luova. Bisneslobbylla ei ole arvoristiriitoja. Se on ulospäin aukeava kierre. Byrokratialobby on raskassoutuinen. Se on kiristyvä ruuvi. Hallinnon vaikeutta lisäävät sisäiset arvoristiriidat. Toimijoina on inkrementalisteja, modernisteja, strategeja ja säilyttäjiä. Politiikka pyörii kehää. Odotetaan seuraavia vaaleja. Tehdään vaalipolitiikkaa. Ympäristöpolitiikka jää syrjään. Mikä eteen? Kuka pyörittää ketä? Tämä kaikki problematiikka on ”GLOBAL QUALITY ASSURANCE” –automaatille lasten leikkiä.


Olimme siis luomassa poikkikulttuurista, monitieteistä, ekotiedostavaa ja sosiokyberneettistä laatujärjestelmäautomaattia. Tällä automaatilla -suunnittelurobotilla, jokainen tilaaja, suunnittelija ja päätöksentekijä vapautuvat luovaan työhön. Automaatti ratkaisee kaikki monimutkaiset mitallisten ja mitattomien arvovalikoimien synnyttämät kehät ja niiden interrelaatiot. Avoimeksi kuitenkin jäi sen ajankohdan tarkka määritys, jolloin myös päätöksentekijät on robotisoitu. Tällä seikalla on ilmeinen vaikutus systeemin tuottaman informaation laatuun. Jos voimme pelillistää automaatin toiminnan sellaiseksi, ettei ihmisen tyyppinen (ei algoritminen) luonto-olento ole ketjussa lainkaan tarpeellinen, jolloin siis algoritmit voivat vuorovaikuttaa algoritmien kanssa – näin ihminen saavuttaisi korkeamman asteen, hänestä tulisi jumalaan verrattava katselija ilman minkäänlaista tekemisen velvoitetta.
Joku on väittänyt näkymättömän käden ohjaavan toimiamme. CQA –laatuautomaattia käyttämällä saatte ehdottoman läpinäkyvän toimintaympäristön.

Uuden polven automaatti toimii järjestelmätasolla ns. oppivan koneen periaatteella. Konetta käyttävien – tämä on lähiaikaa ja ensimmäinen kehitysaste - henkilöiden laaja viisaus kasautuu koneen tekoälyn solmukohtiin. Tämä ominaisuus mahdollistaa laatujärjestelmän kaksisuuntaisen toimintatavan - oppia ja opettaa. Laatuautomaatin käyttäjälle selviää jo ensikosketuksella asiantuntijajärjestelmän lahjomattomuus. Tavoitteenasettelun ja työprosessien yleisin vitsaus, circular reference, tulee automaatin avulla ehdottomasti torjutuksi. Nykymaailmassa tuo circular reference -ominaisuus on tullut erittäin selvästi havaittavaksi mm. Suomen hallituksen toiminnassa. Sama ilmiö on havaittavissa Helsingin yleiskaavan visioinnissa ja Syyrian rauhanneuvotteluissa. Suunniteltu laatuautomaatti eliminoi tuon kaltaiset ilmiöt.

 Laatuautomaattia valmisteltaessa tutustuimme Tukholman vaativiin olosuhteisiin. Siellä oli tapahtunut katastrofaaleihin mittasuhteisiin kohonnut ilmiö. Pieni huomaamaton valittaja oli päässyt tunkeutumaan läpi byrokratian moninkertaisten muurien ja vesihautojen. Tällaisten vaarojen torjunta on osa laatuautomaatin tekoälyn suurta viisautta. Kaaviokuva osoittaa resurssien ja signaalien muodostaman toimintaympäristön.


 

Laatuautomaatin valikkojärjestelmä on hierarkkinen. Alkaa päälle valitaan kaupunkisuunnitelman perusmuoto. Seuraavaksi siirrytään laatutavoitteen ja priorisointitasojen kautta läpimenokriteereihin. Vihdoin on mallintamissysteemin aika. Lopuksi määritetään regressioteoria ja globaalit laskenta- ja arviointiperiaatteet. Homma alkaa olla putkessa, säädetään vielä optioita ja painetaan Analyze!

Muodonanto on yhdyskuntasuunnittelun tärkeimpiä ja arvostetuimpia vaiheita. Valitsemme siis ensin aihion perusmuodon. Se voi olla kerrosvoileipä, sipuli, yhtyvät spiraalit tai rengas. Projektikohtaisen laatutavoitteen voit sitten kohdistaa itsellesi, ihmisille, tilaajalle tai jumalille. Kulttuuriperintöön liittyvä priorisointitaso on tuiki tärkeä. Sinulla on mahdollisuus valita aineeton perintö, luonnon perintö, ihmisyyden perintö tai ihmisten kätten työt. Nykyhetken läpimenokriteerin valinta on seuraavana vuorossa.  Voit valita teknostruktuurin, poliittisen tahdon, kansan tarpeet tai kestävän kehityksen. Sitten siirrymme arvomaailmoista tieteen pariin. Mallintamisperiaatteeksi voit valita trendin, suuret syklit, sumean logiikan tai kaaosteorian. Multiregressioteoria mahdollistaa nyt tasalaadun, tasapainon, tasa-arvon tai tasapäisyyden vaihtoehdot. Vihdoin ja ratkaisevana valintana voimme lyödä lukkoon laskenta- ja arviointiperusteet. Vaihtoehtoina ovat sosioekonomia, sosiologia, ekologia tai kulttuuri.

Laatuautomaatti on nyt valmis toimintaan. Voit vielä valita eräitä optioita kuten: Ignore all fatal errors. Hupsista: FATAL ERROR!! CIRCULAR REFERENCE.

1 kommentti:

  1. Tuo kuvassa oleva käsi lienee juuri se Adam Smithin näkymätön käsi, joka markkinavoimia ohjailee.En tiennyt, että se oli kultainen. Hyviä unia sinulle! I

    VastaaPoista